Zapewniamy wszelką pomoc w formalnościach zwiazanych z ubieganiem się o leasing.

Współpracujemy z następującymi leasingodawcami:

  • Grenkeleasing
  • Panorama Finansów
  • Europejski Fundusz Leasingowy

 

 

Leasing

Leasing jako jeden z prostych sposobów na wspieranie rozwoju Twojej firmy.

W dobie ogromnej konkurencji i rosnących potrzeb bycia innowacyjnym, leasing jest skutecznym narzędziem za pomocą którego można wyposażyć firmę w potrzebne urządzenia.

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
  • optymalizacja obciążeń finansowych
  • możliwość rozliczenia podatku VAT

 

pfleasingefl

GRENKELEASING.